Košík

košík je prázdný

Vyrábět víno je pro nás  radost, potěšení, odvaha a výzva spojená s mnohým úsilím, láskou a citem ženské ruky

Blatnické vinařství má skvělou tradici, jíž se může chlubit nemnoho vinařských obcí na Moravě.

Historie

První písemná zmínka o zdejším vinařství uvádí, že již ve 14. a 15. století se vozilo víno z Blatnice do Prahy a těšilo se zde velké oblibě. Další písemné zprávy pocházejí ze 16. století. V té době patřilo ke společenské prestiži měšťanů z Uherského Hradiště, Kroměříže, Uherského Brodu i jiných měst vlastnit vinohrad. Celková výměra vinohradů v Blatnici se právě začátkem 16. stol. pohybovala okolo 1 150 měřic, což je zhruba 275 ha. Nejlepší viniční tratě byly Roháče, Plachty a Kamenice. Historické prameny podávají svědectví o zdejších vinohradech a vinohradnictví, které bylo na svou dobu velmi vyspělé, a blatnická vína patřila k nejlepším moravským vínům. V době největšího rozmachu se vinná réva pěstovala kromě současných tratí také na místech zvaných Kružíky, Horní konec, Novosady, Borky a Břestka. S Blatnicí je nerozlučně spjato také jméno slavného myslitele a představitele předbělohorské vzdělanosti Jana Amose Komenského, který zde podle historických pramenů vlastnil vinice. Vinohrad o výměře jednoho achtelu v trati Plachty získal J. A. Komenský v roce 1604 od svého otce. Stejně jako jinde i ve zdejší oblasti došlo vlivem válek v první polovině 17. století k úpadku vinařství a k velkému snížení výměry vinic. K vzestupu vinařství pak došlo až v polovině 19. století. 

Vína s rukopisem
a srdcem ženy v kraji orchidejových hor

Filozofie

Jsme vinařskou firmou ve slovácké vinařské podoblasti v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem představující propojení rodiny a týmu lidí, pro které je vinohradnictví, vinařství a víno radostí, potěšením i vášní.

Naše vína vyrábíme s dotekem ženské enologické odbornosti - Ing. Ivou Šantavou, které se do našeho týmu připojila v roce 2001 a vnesla onen jedinečný ženský pohled. Naší snahou a cílem je respektovat přírodu a terrior krásné krajiny posledního výběžku Bílých Karpat. Ten dává našim vínům nezaměnitelný charakter. "Vyrábět víno je pro nás radost, potěšení, odvaha a výzva spojená s mnohým úsilím, láskou a citem ženské ruky." Naším posláním je zachování odkazu našich předků a dokázat udržet rovnováhu mezi přírodou, terroir a vínem. To vše chceme předat našimi víny vám zákazníkům a milovníkům vín v krásném zážitku se sklenkou vína. Naší chloubou je spojení tradice a terrior ve vínech VOC Blatnice, jakož i spojení vína odrůdy Merlot s viniční tratí Plachty.

Vklad do zemědělské výroby bereme jako poděkování krajině, kde zraje Víno Blatel.

Zemědělství

Od roku 1990 k naší činnosti patří propojení s přírodou, a to jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě.

V rámci rostlinné výroby jsou v letošním roce jsou stěžejními produkty následující plodiny:

 • pšenice ozimá
 • ječmen jarní
 • kukuřice na zrno

Společnost je vybavena moderním zařízením na posklizňové zpracování plodin zejména obiloviny a olejniny. Dále disponujeme rozsáhlými skladovacími prostory pro dlouhodobé skladování zrnin a olejnin.

Živočišná výroba se odráží v našich drůbežárnách, splňujících nejpřísnější hygienická kritéria EU pro chov drůbeže. Chováme slepice na výrobu násadbových vajec.

VÍNO BLATEL a. s.

 • 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, ČESKÁ REPUBLIKA
 • DATOVÁ SCHRÁNKA: xkfgwup
 • IČ: 47917709, DIČ: CZ 47917709
 • účet č.: 3414372/0800
  IBAN: CZ98 0800 0000 0000 0525 3242
  Kód banky (BIC): GIBACZPX
 • VÍNO BLATEL, a.s. je zapsána OR vedeném KS v Brně, sp. zn. B 3697

 • Tel.: +420 518 305 811 (ústředna)
 • Fax: +420 518 305 858